Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 maj 2013

Inbjudan till samrådsmöte

GÄLLIVARE KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Inbjuder till SAMRÅDSMÖTE
Förslag till detaljplan för del av Koskullskulle 2:70 m fl (Solbacken)

Miljö- och byggnämnden avser att bl a ersätta den gällande detaljplanen från 1958 med en ny detaljplan som bättre stämmer överens med dagens behov på bostadsområdet Solbacken i Koskullskulle.

För att ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna till samrådet är sakägare (fastighetsägare), bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, sammanslutningar (t.ex. hyresgästföreningen, natur- och friluftsorganisationer) och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Från kommunen medverkar tjänstemän från miljö- och byggkontoret samt planförfattaren.

Mötet äger rum tisdagen den 21 maj 2013 kl. 18.30 i Aulan, Myranskolan, Koskullskulle.

GäLLIVARE KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-31
Publicerad:
2013-05-13