Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 dec 2012

Förlängd samrådstid: Fördjupad översiktsplan vindkraft

Avseende vindkraft längs kommungränsen Gällivare och Jokkmokks kommun

Samrådstiden har förlängts:
Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Översiktsplan vind, Gällivare kommun, 982 81 Gällivare, senast 28 januari 2013. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Den Fördjupade översiktsplanen finns utställd i kommunhuset Gällivare kommun, miljö- och byggkontoret

Den Fördjupade Översiktsplanen för Gällivare respektive Jokkmokks kommun avseende vindkraft längs kommungränsen har utarbetats av de båda kommunerna i syfte att gemensamt möjliggöra etablering av vindkraft i gränsområdet. I planförslaget redogörs för förutsättningarna och möjligheterna att etablera vindkraft i utpekade områden samt avvägningen av olika intressen i dessa områden.

När den fördjupade översiktsplanen antas och vinner laga kraft utgör den en del av berörda kommuners översiktsplanering.

Den Fördjupade översiktsplanen finns utställd i kommunhuset Gällivare kommun, miljö- och byggkontoret.

Länk till planen Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsmöten

kommer att hållas i

Jokkmokk tisdag 27 november kl 18:00, kommunhuset.

Gällivare Folkets Hus Granen måndag 26 november kl 18:00

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till

Översiktsplan vind, Gällivare kommun, 982 81 Gällivare, senast 2 januari 2013. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Information:

Bernt Wennström , Utvecklingsenheten, Gällivare kommun, 0970- 181 34

bernt.wennstrom@kommun.gellivare.se

Karin Larsson, Kommunledningskontoret, Jokkmokks kommun, 0971- 171 73

karin.larsson@jokkmokk.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-25
Publicerad:
2012-12-25