Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 nov 2012

Ny mellanlagringsstation för brännbart avfall

Nu invigs mellanlagringstationen vid Kavahedens återvinningscentral.

Nu invigs en mellanlagringsstation vid Kavahedens återvinningscentral som innebär att allt brännbart avfall blir säkrat för vind och skadedjur, ett villkor för hantering av avfall som kommunens miljökontor anmodat service- och teknik-förvaltningen att uppfylla, för att minska nedskräpning och skadedjur i området.

Byggnaden rymmer ca: 5200 kubikmeter och genom denna ska allt avfall passera och omlastas innan vidare transport till förbränningsanläggning. Det här innebär att mängden snö, regn och grus minskar betydligt och att fraktkostnaderna därmed minskar då avfallet blir lättare och torrare.

Andra arbeten som skett vid Kavahedens ÅVC är att en ny 24 meters våg har färdigställts. Därutöver har fler ytor asfalterats och en utvidgning av hela området har påbörjats, med syfte att göra det lättare för kunderna att sortera avfallet på ett smidigare och säkrare sätt.

Under 2012 har service- och teknikförvaltningen investerat ca 3,5 miljoner i förbättringsåtgärder vid avfallsanläggningen för att höja kvalitén för alla kunder, privatpersoner såväl som verksamhetsutövare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-09
Publicerad:
2012-11-19