Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 jan 2012

Information om förändring av räddningstjänstens organisation

Service- och teknikförvaltningen vill informera om bakgrund och syfte med förändring av räddningstjänstens organisation i Gällivare kommun. En korrekt faktabeskrivning ökar den allmänna insikten och förståelsen om varför denna förändring genomförs, det är av största betydelse att människor känner trygghet i sin vardag nu och i framtiden.

Räddningstjänsten i Gällivare har länge haft en organisation där resurserna nästan uteslutande använts till att utföra räddningsinsatser när olyckor väl har inträffat.
I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastslås vad som är kommunens ansvar när det gäller arbetet med ”skydd mot olyckor”. Ansvaret består i att förebygga olyckor innan de uppstår, att ha en organisation som kan rycka ut när olyckan väl har skett, samt att följa upp och undersöka de olyckor som skett för att dra lärdom i det fortsatta arbetet.

Politiskt beslut
Service- och tekniknämnden beslutade i december 2010 om att omreglera brandmästartjänsterna till insatsledartjänster och organisationsförändringen ska nu genomföras. Förändringen innebär i korthet att de brandmästare som tidigare följde var sitt skiftlag nu istället benämns insatsledare. Alla insatsledare arbetar dagtid måndag-fredag. Kontinuerligt har en insatsledare beredskap för att leda utryckningsstyrkan. I och med det är utryckningsstyrkans numerär oförändrad mot idag såväl nattetid som dagtid.

Oförändrad budget för räddningsverksamheten
Den nya organisationen handlar kort och gott om att bättre nyttja kompetens och resurser med syfte att öka säkerheten, inte att kommunen ska spara pengar. Det ekonomiska anslaget för räddningsverksamheten förblir oförändrat.

Bättre resurser till förebyggande arbete
Beslutad förändring skapar bättre förutsättningar för att utveckla det förebyggande arbetet men också för att fortsatt kunna utveckla räddningstjänstens alla verksamhetsområden. För att ha en fortsatt stark och bra utryckningsorganisation kommer det även framöver att alltid finnas en insatsledare i utryckande styrka. Skillnaden i den nya organisationen är att insatsledaren på icke-kontorstid har beredskap och rycker ut direkt från hemmet i ändamålsenligt utryckningsfordon som kommunen tillhandahåller.

Ökad trygget för kommunens medborgare
Fördelen med beslutad organisation är att kommunen får mer personal som arbetar dagtid med att skapa ett mindre olycksdrabbat Gällivare. Kommande samhällsomvandling innebär ökade krav på ett aktivt och framåtinriktat deltagande från räddningstjänsten för att det nya framväxande samhället skall bli en trygg och säker plats för medborgare och besökare.

Nya insatsledare
Med anledning av pensionsavgångar och den nya organisationen har kommunen kunnat rekrytera två brandingenjörer som kommer att tjänstgöra som insatsledare inom kort. Båda dessa är ursprungligen från Gällivare och har, efter studier och arbete på andra orter, valt att flytta hem för att ingå i räddningstjänstens nya organisation.


Om du som medborgare har frågor kring räddningstjänstens arbete nu och i framtiden är du välkommen att kontakta räddningschef Per Karlsson på tfn 0970-180 26 eller via mail: per.karlsson@kommun.gellivare.se


Service- och Teknikförvaltningen
Joakim Svensson/förvaltningschef
Per Karlsson/räddningschef


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-01
Publicerad:
2012-01-10