Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 nov 2011

Nytt bostadsområde Söderbergskullar

Under 2012 uppförs på området Söderbergskullar 50 villor. Projektets första fas, etapp 1 är nu färdigställd. Det innebär att vatten, avlopp och dagvattenledningar är färdiga att tas i bruk. Vägen i området är i körbart skick. El och kanalisation för tele samt data är draget till samtliga fastigheter. Fundament och el- försörjning till vägbelysning för området är byggt.

Etapp 2
En ny avloppspumpstation för Söderbergskullar, Forsvallen och campingen kommer att byggas vid campingen. Byggnadsarbetena beräknas starta under februari månad 2012.

Vägen justeras och asfalteras under hösten 2012. Vägbelysningsstolpar sätts upp och vägbelysningen driftsätts hösten 2012.

Service- och teknikförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-01
Publicerad:
2011-11-16