Sportfiske och naturen

Innan du/ni ger er ut för att fiska, så är du/ni skyldig att ta reda på vilka fiskereglerna är där du/ni tänkt er att fiska, men också var den geografiska gränsen går. Du ska ha löst ett fiskekort, som ger dig tillstånd till själva fisket.

Du/ni skall ha fiskekortbilagan tillhands. Det är du/ni som ensamt bär ansvaret i det fall du/ni bryter mot bestämmelserna eller fiskar i otillåtet område. Majoriteten av kommunens fiskerättsägarorganisationer upplåter sina vatten till allmänheten för rekreation och nöje, inte för husbehovsfiske (fylla frysen med fisk).

Fisk håller sig färskats i vattnen inte hemma i frysen. Om vi alla lite till mans tänker på att bara ta upp en ”smakbit” när vi är ute och fiskar så kan vi göra fiskevattnen ännu bättre, till gagn för oss alla och för våra kommande generationer.

Utöver de generella reglerna i vattendragen och i andra vatten så kan fiskerättsägar-organisationerna själva ha utökade regler för hur du/ni får fiska i deras upplåtna vatten.

Respektera fiskebestämmelserna. De är till för att skydda fiskbestånden så att fisket blir långsiktigt hållbart.