Fakta

Lite fakta

  • I kommunen finns 3 649 sjöar större än 1 ha.
  • I kommunen finns över 8 000 km rinnande vatten.
  • Ca 20 fiskarter som förökar sig naturligt i sjöar och vattendrag.
  • 80 % av sjöar och vattendrag är tillgängligt för sportfiske.
  • Ett 30-tal fiskerättsägarorganisationer förvaltar dessa vatten.

Forskning visar bl.a. att:

  • Ca 75 % av lokalbefolkningen fiskar någon eller några gånger per år.
  • 80 % av barn och ungdom i åldrarna upp till 16 år i landet är intresserade av fiske. Av ungdomar runt 10 år som börjar spöfiska, fortsätter 60-80 % med sitt intresse hela livet ut.
  • Spöfiske bidrar till ett hållbart nyttjande av vår natur och våra naturresurser.
  • Spöfiske stärker de sociala banden inom familjen och ökar gemenskapen mellan generationer.
  • I dagens situation med ökande ohälsa, utbrändhet och accelererande vårdkostnader har exempelvis sportfiske en förebyggande egenvård och ett högt värde.