Vad är en arktisk småstad i världsklass?

Vad?

Vad är då en arktisk småstad i världsklass?

Arktisk - ekologisk hållbarhet
extremt klimat, snö, is, midnattssol, norrsken, vatten, berg, skog, myr, sjö, älv, fjäll, bär, kallkällor, ljust, mörkt, kontraster.

Småstad - social hållbarhet
närhet, gemenskap, tryggt, gemytligt, aktiviteter, levande, spontanitet, varierat och attraktivt boende.

Världsklass - ekonomisk hållbarhet
gruvnäring, samhällsomvandling, företagstillväxt, friluftsliv, natur, snö, vatten, jakt och fiske, samisk kultur, världsarvet Laponia, vinterinfrastruktur, idrott och kultur, vinstersportort med world cup, skola och utbildning, turism och besöksnäring.