Workshop 3

Under januari och februari 2010 pågick workshops där vi bland annat diskuterade hur en bra dag i Gällivare borde se ut. Ett givande och viktigt arbete som bland annat resulterade i 150 visionära berättelser. Vi har också fått en hel del tankar och idéer från företag, föreningar och andra organisationer.

Dessa berättelser från tidigare workshop tillfällen har vi sammanställt och visualiserat till en film som skall illustrera hur en bra dag i Gällivare kan upplevas av olika människor. Unga och gamla. Män och kvinnor. Filmen heter ”PS. Solen skiner” (titeln är hämtad från en av berättelserna)

Under workshop 3 medverkade drygt 250 personer och fick se sina dagböcker visualiserade. Innehållet är baserat på återkommande delar av berättelserna, viktiga nyckelfaktorer och sådant som är typiskt för olika åldersgrupper. Spontana reaktioner efter filmen var bland annat ”Bra, positiv och skön känsla”. Eller som en av de medverkande sade ”Det är precis så där man skulle vilja ha det”.

Efter filmen diskuterades vilka satsningar som kommunen och företag borde göra och många bra idéer lades fram. Den sedan länge önskade linbanan upp till Dundret var ett återkommande inslag i debatten. Likaså ett utvecklat centrum med mer aktiviteter och ett ökat shoppingutbud. Intressant fakta att notera i ämnet shopping är att vi tillsammans åker cirka 7 miljoner kilometer och shoppar för 130 Mkr per år i andra städer. Skulle vi istället spendera 50 av de 130 miljonerna i lokala butiker skulle vi inte bara generera arbetstillfällen utan också minska påverkan på miljön. Det skulle nämligen minska koldioxidutsläppet med nästan 500 ton.

Något som också ventilerades var vikten av variation. Ett varierat utbud av boende, jobb och utbildning anser många vara viktiga faktorer för ett bra framtida Gällivare. En del yngre deltagare förutspådde sin egen utflyttning på grundval av att den utbildning man planerar söka inte finns på orten. Men att man gärna skulle stanna kvar om det var så att den gjorde det.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inlämnade tankar, idéer och förslag. Dessutom har ett antal arkitekter parallellt arbetat med att ta fram skisser som, tillsammans med vårt gemensamma arbete, kommer att utgöra grunden till det underlag som under december kommer att presenteras för kommunstyrelsen.

Om allt går som vi planerat har vi ett beslut under januari månad 2011 som blir starten på arbetet med att skapa en arktisk småstad i världsklass – Det Nya Gällivare. Låt oss avsluta med ett citat från den kände arkitekten, Kai Wartiainen som tycker att ”Endast det fantastiska är rationellt”. Och faktum är att nu har vi chansen att tillsammans skapa det fantastiska.

Bilder från workshop 3 med näringslivet

Bilder från workshop 3 med allmännheten