Projekt Nya Gällivare

 

Tillsammans

Projekt Nya Gällivare var en fortsättning på InterDesign-projektet City Move som hölls under 2009. Projekt Nya Gällivare hanterade samhällsomvandlingen och handlade om två huvudprocesser, att bistå beslutande församling, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med ett bra beslutsunderlag inför samhällsomvandlingen. Nya Gällivare innebär samtidigt en lång rad av affärsmöjligheter både lokalt och regionalt. Att flytta en stad eller ett samhälle är något som angår fler områden, både till följd av natur- eller miljöpåverkan eller som i vårat fall en växande gruvnäring.

Projektet Nya Gällivare drevs under 2009-2012 av kommunen med nära koppling till medborgare, näringsliv och LKAB genom att låta intressenter; medborgare, representanter för små och stora företag och offentlig sektor aktivt delta i framtagningen av en vision för Gällivare. Denna vision tjänar nu som grund för kommunens arbete med utveckling inom ett flertal områden som näringslivsutveckling, stadsbyggnad, vård, skola och omsorg samt kultur. Visionen lyfter fram behov och är en viktig del i arbetet med näringslivsutveckling inom handel, turism, industri, fastigheter etc, syftet är att ta fram utvecklingsplaner, masterplaner som skapar affärsmöjligheter och tillväxt. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.

Länk till hela projektplanen: Projektplanen