PS. Solen skiner


En omfattande medborgardialog resulterade i visionen "En arktisk småstad i världsklass". Under workshoparbetet fick hundratals gällivarebor beskriva en bra dag i Gällivare. Formen skulle vara en framtida dagboksanteckning. Resultatet blev filmen P.S. Solen skiner.