Hur ska Gällivare bli en arktisk småstad i världsklass?

Hur?

Hur ska Gällivare bli en arktisk småstad i världsklass?

Känslan - att göra längtan till verklighet
Hitta och förstärka platsens själ, folkliv, positivt bemötande, stärka unika värden, samverkan, spektakulärt, för olika målgrupper och med framtidstro.