City Move workshop

 Foto av Lars Albinsson. Fotograf: Daniel Olausson

Deltagarna under City Move var 38 personer (av 200 sökande) från 18 olika länder. De delades in i 6 arbetsgrupper. Processledare var Kaarin Kivimäki och Tomas Edman.

Projektansvariga SVID, Claes Frössén och Anna Bellander.

Länk till en presentation av projekt och Workshop:
City Move presentation