City Move

Foto: Daniel Olausson

2009 genomfördes en workshop på temat att flytta en stad. 38 forskare och samhällsplanerare från 18 olika länder arbetade i grupper med frågor som "Kan man flytta en stad?" och "Hur involverar man medborgarna i processen?". Resultatet består av flera olika förslag som kan sammanfattas i fyra olika rubriker - organisation, kommunikation, attraktion och den planerade miljön. Detta arbete ledde fram till att kommunen tog beslut om att skapa projektet Nya Gällivare.

I projektet ingick även ett förslag till etablering av ett City Move Center – en internationell forsknings- och nätverksnod inom området hur man flyttar ett samhälle på ett humanistiskt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt. Läs mer om City Move centret i länken här nedanför.

Länk till City Move center förslag:

Kommunens vision
(ur problembeskrivningen, presenterad för workshopdeltagarna den 23 mars 2009)

Visionen är att Malmberget och Gällivare före, under och efter flytt ska vara trygga attraktiva samhällen med en trivsam boendemiljö.
Vi vill att människor ska vilja flytta till nya miljöer, inte känna sig tvungna.
Vi önskar ett samhället med större attraktion, utbud och möjligheter som gör att
människor vill flytta hit. Vi vill integrera bofasta och nyinflyttade med dem som
flyttar inom samhället påett harmoniskt sätt. En process där varsamt nyttjande av naturens resurser och långsiktig hållbarhet präglar vägen mot vårt nya samhälle. Vi vill skapa ett samhälle dit människor längtar och vill bosätta sig i, som dessutom är en förebild för vår omvärld.