Gropen delar samhället Malmberget i två delar.

Varför pågår det en samhällsomvandling?

Vad är en samhällsomvandling och varför avvecklas nu stora delar av Malmberget?

Malmbrytningen startade 1741 på berget Illuvaara det berg som sedermera kom att kallas Malmberget. Det första malmtåget lastades år 1888 vilket var början på den stora malmruschen som lade grunden till hur hela Malmfältsområdet ser ut i idag. 

I dagens Malmberget sker LKABs järnmalmsbrytning strax norr om samhället. Men malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar Malmberget. Det är en mycket stor verksamhet som både har präglat och främjat utvecklingen av kommunen. I takt med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats. Det är en samhällsomvandling som pågår och som har berört Gällivare kommuns medborgare under snart 40 års tid. Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden har blivit påverkade.

Nu har vi kommit fram till den punkt då gruvbrytningen har blivit så utbredd att vi kan se slutet på Malmbergets historia som samhälle. Inom de närmaste åren kommer stora delar av Malmberget att avvecklas i olika etapper samtidigt som andra delar av samhället kommer att utvecklas.
tidplan

Tidplanen visar mellan vilka år LKAB vill köpa fastigheterna i ett område samt vilket år flytt från det området måste ske. Under året som är markerat som köp kommer LKAB kontakta de berörda med ett erbjudande om ersättning, för att flytt ska kunna ske senast det år som är markerat med flytt. 

industristängsel
Kartan visar befintligt industristängsel, hur staketet planeras dras om under 2019 samt prognoser för kommande år.

I Malmberget kommer ca 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola beröras. Ca 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende och ca 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ska nu ersättas och byggas upp i Gällivare.