Östra Malmberget

En stor del av utvecklingsområdet östra Malmberget är nu avvecklat av LKAB. 73 % av området är nu borta vilket bland annat har lett till att skolan i området har fått stänga. Det är stora störningar i området vad gäller vatten och avlopp. De boende har hamnat i kläm.

- Det pågår ständigt sättningar, det finns slukhål på tomter, fastigheter får skador och vatten och avlopp fungerar inte optimalt så det handlar om de boende, våra kommuninnevånare, säger Birgitta Larsson kommunalråd.

Presentation medborgardialog.