Samhällsomvandling

Förändringar orsakade av gruvdriften under Malmberget som på sikt kommer innebära att två centrum blir till ett. Den gemensamma framtiden för kommunens invånare kommer därigenom att se helt annorlunda ut.

Normalt sett vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så pass unik att vi har gått djupare än så. Genom projekt Nya Gällivare har vi genomfört ett visionsarbete med invånare och näringsliv i Gällivare kommun för att kartlägga våra visioner. Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden, vad vill vi uppnå? 

Samhällsomvandlingen berör de flesta medborgarna i samhället, därför är det viktigt att alla berörda intressenter ska få möjlighet till insyn och påverkan. Därefter utformar vi utvecklingsplaner som sedan sammanfogas i ett program för utvecklingen av Gällivare. Utvecklingsplanerna granskas av politikerna som sedan fattar sina beslut.   

Kommunen har planmonopol och ansvarar för planens genomförande. Efter vi har kartlagt vår vision och utvecklingsplaner för Gällivare, följer den lagstyrda planprocessen. De kommunala detaljplanerna upprättas på samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med anlitade plankonsulter. Kommunens planhandläggare granskar alla planer som konsulter författat.