Välkommen till samråd för allmänheten och enskilt särskilt berörda

Samråd för fortsatt och utökad verksamhet vid LKAB Malmberget, inklusive anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

- Personal finns på plats i utställningen den 8 juni, 15 juni och 22 juni, kl.12.00-17.00.
- LKAB behöver eventuella skriftliga synpunkter senast den 26 aug 2022.

Välkommen till samrådsutställning.