Välkommen att träffa dina lokala politiker

Kommunalråden Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson finns på plats onsdag 17:e november 15.30-17.00. Välkommen!