Välkommen att träffa dina lokala politiker på RE-form

Kommunalråden Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson finns på plats onsdag den 7 oktober mellan kl.16.00-18.00.

Välkomna!