Utställning med Lemmelkaffe”Öppna den lilla dörren i hjärnan. Den du fick lära dig stänga. Där finns det vi nu söker. Vi belönar det oklara. Vi tillber det konstiga. Vi prisar det vi inte kan förstå.” 

Välkomna!