Träffa dina lokala politiker

Kommunalråden Henrik Ölvebo (mp) och Birgitta Larsson (s) finns på plats på RE-form onsdag 24 maj kl. 16.00-18.00.

Välkomna!