LKAB samrådsutställningen

Samråd om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid LKAB i Malmberget. LKAB vill gärna veta vad ni tycker om den verksamhet LKAB planerar att ansöka om och om ni har information som kan bidra till deras arbete med att ta fram milkökonsekvensbeskrivningen. Här kan ni lämna er synpunkter i LKAB:s samråd.
Varmt välkommen!