April-juni 2022

Nu startar bygget av förskolan som ska ersätta Älvens förskola på kvarteret Duvhöken. Detta kommer att hända:

I byggprojektet ska Älvens gamla förskola få nya lokaler. Orsaken är att det har funnits brister och renoveringsbehov. Den nya förskolan byggs i två plan och får sju avdelningar – två fler än innan. En av dem kommer att vara en minoritetsspråksavdelning.

Området runtomkring kommer att byggas om och ge fin utemiljö och stora lekytor för barnen.

Gällivare kommun har gett Skanska Sverige AB i uppdrag att bygga förskolan, som i nuläget benämns Ersättning av Älvens förskola. Hela byggprojektet startar i mitten av maj. Till oktober 2022 pågår markarbeten, grundläggning och omdragning av gång- och cykelväg. Själva förskolan börjar byggas efter sommaren och beräknas vara klar i juni 2023. Därefter sker kvarvarande markarbeten som till exempel plantering och asfaltering.

För att minska störningar för boende kommer byggtrafiken att gå från/till E45 via Garvaregatan.

Arbetstider: måndag till torsdag: 7 – 19, fredagar: 7 – 16

Kontaktuppgifter: Entreprenör som utför byggnationen: Skanska Sverige AB.
Tel: 010-448 00 00

Kontaktperson för dig som fastighetsägare: (Gällivare kommun)
Tel: 0970-818 000 eller E-post post@gallivare.se

Illustrationsplan utemiljö Älvens fsk