Värdeskapande planering

Värdeskapande planering bygger på att fastställa strategier, beståndsdelar och styrmedel genom att utgå från platsens kärnvärden för att nå den övergripande visionen för samhällsomvandlingen. Gällivare - en arktisk småstad i världsklass.