Tidigare detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som varit ute på samråd/granskning.

 

Granskning, detaljplan för Guldet 2 m.fl   


Antagande, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl. Samråd, detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, del av Gällivare 5:14 och del av Gällivare 3:22

 

Granskning, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.


Samråd, detaljplan för Guldet 2 m.fl.


Samråd, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.


Samråd, ändring av detaljplan för kvarteret Kyrkan m.m. 

 

Antagande, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl.

Granskning, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

Samråd, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

Granskning, detaljplan för nordvästra Malmberget etapp II, Välkommaskolan m.fl.

 

Granskning, detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Granskning, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Nuolajärvi

 

Antagande – detaljplan för kvarteret Gladan

 

Antagande, detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

 

 

Samråd av detaljplan för del av centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Granskning av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

 

 

 

Antagande, detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 m.fl.

 

 

 

 

Granskning an detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 m.fl.

 

 

Antagande, detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan m.fl

 

SAMRÅD, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Nuolajärvi

 

SAMRÅD av detaljplan för del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl., vid Vassaraträsk

Granskning av detaljplan för kvarteret Gladan

 

SAMRÅD, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Nuolajärvi

 

SAMRÅD av detaljplan för del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl., vid Vassaraträsk

 

Granskning av detaljplan för kvarteret Gladan

 

Granskning av detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

Samråd av detaljplan för kvarteret Gladan

 

Samråd för detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 m.fl.

 

Granskning av detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget

 

Samråd, detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl

 

Upphävande av tomtindelningar för centrum och Finnstan i Malmberget

 

Upphävande av tomtindelningar för östra Malmberget och gropen i Malmberget

 

Samråd, detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl

 

Antagande, ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet


Antagande, detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

 

Granskning, detaljplan för kvarteret Hackspetten del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Granskning, detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9

 

Antagande av detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

 

Granskning, ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet

 

Granskning, detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och Gällivare 12:74, västra Repisvaara

 

Antagande av detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden

 

Samråd, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

 

Samråd av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

Granskning, detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

 

Granskning 2 av detaljplan för del av Nikkaluokta By, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Samråd, ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet

 

Samråd detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

 

Samråd detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och Gällivare 12:74, västra Repisvaara

 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74

 

Samråd av detaljplan för del av Lina 3:1, Tallbacken

Granskning för detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Antagande av detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Gunillahem m.fl.

 

Antagande av detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl Multiaktivitetshuset

 

Granskning för detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74

 

Granskning av detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, Gällivare kommun

 

Granskning detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2

 

Granskning detaljplan Multiaktivitetshus

Granskning detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1.

 

Samråd för detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74.

 

Detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 mfl. Multiaktivitetshuset, Gällivare kommun


Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen. 

 

Detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, Gällivare kommun

 

Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2, Gällivare kommun

Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Gällivare kommun

 

Antagande av detaljplan för del av Malmberget 8:17, och Robsam 1:1 m.fl.

Antagande av detaljplan för del av Överläraren 1

Antagande av detaljplan för Vassara 10

 

Detaljplan för del av Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Överläraren 1, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1, Staren 5 m.fl, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Vassara 10, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, friidrottsarena och bostäder

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 3:13, Andra Sidan

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6 och 7, Kunskapshuset.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Överläraren 1

Till planen hör följande handlingar:


Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:1 och 2:5, samt del av Robsam 1:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, Friidrottsarena och bostäder.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Tjautjas 1:6 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:

Detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt del av Robsam 1:1

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för kvarteret Nya Skolan, fastigheterna Nya Skolan 6 och 7, Kunskapshuset

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12 samt del av Hasseln 9

Till planen hör följande handlingar:


Detaljplan för Vassara 10

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 13:18 samt Gällivare 13:21, Andra Sidan.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 3:13, Andra Sidan, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Antagande för detaljplan för Repisvaara södra etapp 2
Till planen hör följande handlingar:

 

Antagande för detaljplan för Soutujärvi 17:5
Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för kvarteret Nya Skolan, fastigheterna Nya Skolan 6 och 7, Kunskapshuset, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 
Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Antagande av detaljplan för del av Robsam 1:3, förskola Tallbacka, Mellanområdet.

Till planen hör följande handlingar:

 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Norra Repisvaara, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten Gällivare 6:5 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Norra Repisvaara, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 Kompletterande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 3:13, Andra Sidan.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Soutujärvi 17:5, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2 och del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Robsam 1:3, Förskola Mellanområdet, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Gällivare 57:43 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 samt Gällivare 13:21, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Soutujärvi 17:5, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Robsam 1:3, Förskola Mellanområdet, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Repisvaara södra, etapp 2, del av fastigheten Gällivare 6:5 mfl

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplaner för Gällivare 57:43 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:Detaljplan för Förmannen 6, Gällivare Kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Förmannen 6, Gällivare Kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 m.fl. kulturhistorisk värdefull bebyggelse, Koskullskulle, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2 och del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena

Till planen hör följande handlingar:

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 mfl, kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Detaljplan för del av Koskullskulle 2:70, kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 1


Samråd, detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 1

Antagandehandlingar, detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun2 samt del av Sjöjungfrun 3, is- och evenemangsarena.

Granskning, detaljplaner för fritidsbebyggelse vid södra Vassaraträsket

Granskning, detaljplan för del av Robsam 1:3

Samråd, detaljplan för del av Robsam 1:3

Granskning, detaljplan för del av Gällivare 76:1 m.fl. Is- och evenemangsarena

Geoteknik

Granskning, detaljplan för Stålvallen, del av Gällivare 12:74, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för Del av Gällivare 12:74, öster om Treenighetens väg/Väg E 45

 

Samråd, detaljplaner för fritidsbebyggelse vid södra vassaraträsket (7 st).

 

Granskning, detaljplan för del av Soutujärvi 16:19, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för Gällivare camping, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för fastigheten Läkaren 1, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för del av Gällivare 4:21 (Bryggeribacken, Andra Sidan), Gällivare kommun

Handlingar Kommunfullmäktige 2013-03-13

Granskningahandlingar 2

Till ärendet detaljplan för Gällivare 4:21 tillhör även förprojektering, daterad 121120. 

Samråd, detaljplan för fastigheten Läkaren 1, Gällivare kommun

Samråd, detaljplan för Gällivare camping, del av Gällivare 76:1 och 76:7 Gällivare kommun

Samråd, detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl., Andra sidan, Gällivare kommun

Samråd, detaljplan för Sjöjungfrun 10, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för bostäder på fastigheten Kommunalhemmet 1

Samråd, detaljplan för del av fastigheten Soutujärvi 16:19, Gällivare kommun

Samråd, detaljplan för del av Kommunalhemmet 1, Gällivare kommun

Samrådsannons Planbeskrivning Plankarta

Granskning, detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren 22 och 23

Annons Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta

Samråd, detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren 22 och 23

Samrådsannons Planbeskrivning Plankarta

Granskning, detaljplan för Vuoskonjärvi industriområde etapp II

Granskningsannons Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta

Granskning, detaljplan för del av koskullskulle 2:70 m.fl (Solbacken)

Granskning, detaljplan för Förmannen 6 (Logegården)

Samråd, detaljplan för del av KOSKULLSKULLE 2:70 M.FL. (Solbacken)

Granskning, detaljplan för del av Kommunalhemmet 1, del av Gällivare 76:1

Samråd, detaljplan för del av Vassara 22, Gällivare kommun.

Samråd, detaljplan för del av Repisvaara inom del av Gällivare 12:74 m.fl.

Granskning, detaljplan för del av GÄLLIVARE 4:21 (Bryggeribacken, Andra Sidan)

Samråd, detaljplan för del av GÄLLIVARE 4:21 (Bryggeribacken, Andra Sidan)

 Samråd, detaljplan för Koskullskulle 1:81, Gällivare kommun

Granskning, detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet, Gällivare kommun