Tidigare detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som varit ute på samråd/granskning och inför antagande.

Granskning, detaljplan för del av Gällivare 5:14, kulturhusområde Repisvaara

Samråd, detaljplan för del av Gällivare 76:1, Kvarnbacksvägen

Samråd, detaljplan för Dundret fjällanläggning, del av Dundret 5:4 m.fl.

 
Samråd, detaljplan för Bäckenområdet, kvarteret Snickaren, Målaren, Ritaren, Fjällgåsen, Fjällripan m.fl.


Granskning, detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, del av Gällivare 5:14 och del av Gällivare 3:22
 


Samråd, detaljplan för del av Malmberget 8:17,Vitåfors

Samråd, detaljplan för del av Gällivare 5:14, kulturhusområde Repisvaara

 

Samråd, detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, del av Gällivare 5:14 och del av Gällivare 3:22

 

Granskning, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.


Samråd, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.

 

Granskning av detaljplan för nordvästra Malmberget etapp II, Välkommaskolan m.fl.

 

Granskning av detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Samråd av detaljplan för del av centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Granskning av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

 

Samråd av detaljplan för del av Gällivare 9:70, Gällivare 9:7, Gällivare 16:23 m.fl., vid Vassaraträsk

 

Samråd av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

Samråd av detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2