Repisvaara - Dundret

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 1, inom  del av fastigheten Gällivare 12:74

Plankarta
Illustration
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten Gällivare 6:5 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Repisvaara, inom del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13

Plankarta
Illustration
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

Plankarta
Illustration
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning