Malmberget

Detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt del av Robsam 1:1

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Malmberget 1:129, Malmberget 2:13, del av Malmberget 2:12 och Robsam 1:1

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Robsam 1:1, panncentral i Malmberget

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning