Centrumtriangeln

Detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning

Detaljplan för kvarteret Gladan

Plankarta
Planbeskrivning

Detaljplan för kvarteret nya skolan, fastigheterna nya skolan 6 och 7, Kunskapshuset

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för Vassara 10

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl. Multiaktivitetshuset

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonskevensbeskrivning

 

Detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9

Plankarta
Planbeskrivning