Centrum omland

Detaljplan för Guldet 2 m.fl. 

Plankarta
Planbeskrivning

Detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl, Nuolajärvi

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 m.m

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för fastigheten Läkaren 1

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för Gällivare camping, del av Gällivare 76:1 och 76:7

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för kv Dansaren, del av Dansaren 22 och Dansaren 23

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gällivare 12:74 m.fl. (Stålvallen)

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1 - Borgargatan

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 3 och del av Sjöjungfrun 2, Is- och evenemangsarena

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Överläraren 1

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1, friidrottsarena och bostäder

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för Sjöparken i Gällivare, del av fastigheterna Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2

Plankarta
Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1 m.fl. Bostadsområde vid Norskavägen

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, Gällivare 76:1

Plankarta
Planbeskrivning