Gällivare - en arktisk småstad..

Se Nya Gällivare i 3D

Utifrån medborgardialogen som genomfördes under 2010 arbetar vi vidare i projektet med de tre utpekade områdena Vassara älv, Repisvaara och centrum som områden för utveckling och bebyggelse. För att tydliggöra processen och arbetet presenteras detta i 3D. Denna animering visar förslag på utvecklingsområden och inte ett färdigt arbete som är beslutat. Tanken är att uppdatera animeringen kontinuerligt under arbetets gång  för att tydliggöra utvecklingen i de tre olika områdena och hur det skulle kunna komma att se ut.