Foto: Daniel Olausson / Media Tales

Utvecklingsplan för östra Malmberget

Ambitionen är att få ihop en grupp på cirka 20 personer som representanter för östra Malmberget i det fortsatta arbetet till en utvecklingsplan för området.

I slutet på januari besökte samhällsbyggnadsförvaltningen de boende i östra Malmberget och nu fortsätter besöken i Kilen-området. Intresset till det tjugotal platserna var stort och många anmälde sitt intresse redan under den första rundvandringen. Sista anmälningsdag är förlängt till den 11 februari.

Efter fjolårets dialogmöten med boende i östra Malmberget går nu arbetet vidare. I nästa steg ska en plan för utvecklingen upprättas. En process där kommunen, representanter för de boende och LKAB ska samverka.

Det första mötet sker tisdag 18 februari kl. 16.00–19.00 i nya Malmstaskolan. 

För ytterligare information samt intresseanmälan till referensgruppen kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 0970-18 000 eller e-post: SAM@gallivare.se senast den 11 februari.

Länk till inbjudan.