Utemiljö Koskullskulle

Gällivare kommun anlägger utemiljö Koskullskulle i parken mittemot Myranskolan. Syftet är att skapa en gemensam plats som är tydligt utformad för lek, träning, samvaro samt med övriga utomhusaktiviteter både sommar och vinter; såsom boulebana, pumptrack och pulkabacke, lekplats, utegym och umgängesytor.

Vi vill inbjuda medborgarna till aktiviteter som passar alla oavsett kön, ålder, ursprung, intressen och förmågor.  Anläggning kommer att ske under augusti-oktober. Stora delar av grönområdet kommer att vara arbetsområde och således också avspärrat under hela byggtiden, fram till godkänd slutbesiktning, som planeras i oktober.

- Det byggs på många fronter i Gällivare just nu. Det är riktigt roligt. Lekparken i Koskullskulle är en av de ca 25 entreprenader som vi planerar att ha igång under denna barmarkssäsong! Vi anlägger t.ex. gator, VA, förskolor, multiaktivitetshuset, fiberutbyggnad, ridanläggning och i detta projekt lekparker. Just nu är projekt lekpark i Koskullskulle inne i en upphandlingsfas med förhoppning om att kunna kontraktera en entreprenör under juni 2022. Det är roligt att bygga lekparker, vi får så mycket positiv feedback från allmänheten. Det är inspirerande, säger Anette Waara, tf projektchef.

skiss