Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Uppdatering is- och evenemangsarenan

Arbetet med att åtgärda is- och evenemangsarenan går framåt. Åtgärderna beräknas nu vara färdigställda under vecka 51. - Därefter måste konstruktionen godkännas innan skolor och föreningar kan börja nyttja hallen igen, säger Alexander Kult, förvaltningschef samhällsbyggnad och teknik. - Vi är givetvis angelägna om att allt ska vara säkert och samtidigt möjliggöra verksamhet så snart som möjligt, utifrån de rådande restriktioner som gäller med anledning av Covid-19, säger Sara Källgarn, förvaltningschef ungdom, fritid och kultur.

Under förra veckan har analys av mätningar och bilder samt en 3D-scanning av taket utförts och tillverkning av material som behövs för åtgärderna pågår. 

Läs mer om bakgrunden här och här.

Mer information kommer löpande att läggas ut på kommunens hemsida.