Tillfällig transportväg Kunskapshuset

Det kommer öppnas en tillfällig transportväg under enstaka dagar vecka 11 och 12 till och från byggarbetsplatsen för Kunskapshuset. Vägen som kommer användas är Tingshusgatan från korsningen Tingshusgatan/Postgatan.

Trafikåtgärder kommer vidtas och det går fortfarande att använda gatorna fast med vissa hinder.