Bygget av 22 nya lägenheter på Strömgatan är i full gång.

TOP Bostäder och LKAB bygger

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Där är planbesked taget till LKAB för Hasseln 10-12 . Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för cirka 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Planerad inflyttning är hösten 2018.

- Det är fantastiskt roligt att vi kommit igång med detta pilotprojekt på Dansaren tillsammans med LKAB. Äntligen är samhällsomvandlingen igång för fullt. Objekten kommer att avlösa varandra. Det är upp emot 500 hyreslägenheter som ska produceras under en tioårsperiod i Gällivare, säger Esa Norojärvi, VD TOP bostäder AB.

- Vi är nog många som väntat på att få se byggkranar i Gällivare och nu hoppas jag det inte tar lika länge tills vi ser nästa kran och att det fortsättar att accelerera. Förutom samhällsomvandlingen har vi flera bostadsprojekt vi tittar på, säger Stig Eriksson, ordförande i TOP bostäder AB.

Dansaren
Kvarteret Dansaren på Strömgatan i Gällivare.

Hasseln

Mittemot Circle K planeras det för ca 60 nya lägenheter.