Sjöparkens upprustning

Arbetet med Sjöparken är påbörjatutifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Etapp 2 startar i juni 2018 och kommer att pågå under barmarkssäsong. Arbetet omfattar bl.a. skatepark av betong, aktivitetspark, grillkåta, utegym, multisportplan, pulkakulle samt ny allmän belysning.