Så mörk är natten...

Projektet Multiaktivitetshuset informerar: nya belysningsnät är uppsatta.

Projektet har belyst delar av byggstängslet med ljusnät som ett första steg i att göra centrum mysigare. En stor del av centrum är för tillfället, och under några år framöver en byggarbetsplats och trots det ser vi att det är av stor vikt att göra det attraktivt även nu. För medborgare, boenden, näringslivet och det allmänna måendet. Detta är ett steg på vägen!