Redan nu går det att söka plats på Regnbågens förskola

Nu är bygget i full gång av den nya centrumnära Regnbågens förskola, vid Vassara älv.

Det satsas bland annat på spännande och säkra lekmiljöer vid den nya förskolan som ska stå klar hösten 2023.

Förskolan byggs i två våningsplan vid Bondegatan/Garvaregatan. Den kommer att ha sju avdelningar, varav en minoritetsspråksavdelning för finska och meänkieli.

Den nya förskolan är en så kallad konceptförskola, designad för barn i samråd med Barn- och utbildningsförvaltning. Modellen är populär och byggs av flera kommuner i Sverige.

Regnbågens förskola kommer att se ut som förskolan på bilden, som vi har lånat från Mörsil förskola, Åre kommun.

För att söka förskoleplats, klicka här.