Postgatan öppnar

Postgatan kan nu åter användas för trafik med en hastighetsbegränsning på 30km/timme. Återstående arbeten som plantering av träd, smågatsten och asfaltering sker till våren 2021.