Pågående byggprojekt

I samband med samhällsomvandlingen ska dagliga verksamheterna Alpen och Fjällbjörken samt fritids och korttidsboende Solkatten flytta från Malmberget och samlokaliseras i f.d. Forsens vårdcentral, Lasarettsgatan 65.

För att möjliggöra det har rivning och demontering pågått inomhus från december 2017. I mars tar byggnationerna vid och kommer beräknat att pågå fram till oktober 2018. Under barmarkssäsongen kommer utvändiga markarbeten att utföras runtom byggnaden.

Arbetstiderna under perioden kommer vara 07.00 – 20.00 vardagar. Byggentreprenör är TN Bygg & Fastighet AB.