Ombyggnation pågår

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral pågår. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet.

Detaljprojektering är klar och byggentreprenör upphandlas inom kort. Byggnation påbörjas i mars och fram till dess pågår invändig rivning. Planerad inflyttning i oktober 2018.