Höijers backe i Malmberget är ett av husen som planeras att flyttas. Foto: Michael Johansson

Nya bostäder i Koskullskulle

Försäljningen av 27 nya tomter i Koskullskulle har påbörjats. I anslutning till detta område planeras det för kulturhistoriska byggnader från Malmberget. Det blir ett viktigt tillskott till bostadsmarknaden då de kommer att användas som bostäder igen.

Illustrationskarta

Illustrationskarta över området i Koskullskulle.