Nya Postgatan

Postgatan som löper mellan kommunhuset och Kunskapshuset får en ny gatstruktur med en gång- och cykelväg.

Längs hela Kunskapshusets fasad kommer det finnas plats för varutransporter till skolan. Postgatan blir också en in- och utfartsled till parkeringsgaraget under Kunskapshuset. Arbetet påbörjas under vecka 21 och beräknas pågå till vecka 33.

karta