Ny lekplats på Granbacka

En ny lekplats är ett välkommet tillskott på Granbacka. Lekplatsen är utformad med skogstema. Den består dels av lekplats med en naturleksbetonad utrustning med bland annat ett högre torn med rutsch, lekhus och hinderbana samt tillgänglighetsanpassad spång med lekhus, därtill har vi platsbyggt en äventyrsstig i den befintliga skogsmiljön, som har anpassats efter platsens befintliga utformning, där finns spång i varierande bredder, lian, repgungor med mera. 

Stigen går genom skogen och längs med stigen finns svårigheter/hinder av varierande karaktär och svårighetsgrad. Banan är utformad så att utövaren ska vara tvungen till ständiga positionsförändringar och balansövningar 

Stigen är skapad för barn och unga mellan 6-14 år men både yngre och äldre är välkomna att nyttja stigen för att låta sig utmanas. Vill man inte utföra ett hinder, kan man med lätthet passera vid sidan om hindret

Målsman har ansvar för alla minderåriga som befinner sig på stigen.

Banan utförs på eget ansvar.

Granbacka