Multiaktivitetshuset beräknas stå klart 2027

Just nu handlar det mest om byggplaner, anbudsförfaranden och "en grop" mitt i centrum.
Men bygget pågår för fullt. Vi tog ett snack med projektchefen Anette Waara för att få en bild av vad framtiden har att bjuda alla Gällivarebor. I intervjun rätar vi ut frågetecknen kring bygget och varför en del tror att det har avstannat.