Medborgarenkät om multiaktivitetshuset

Gällivare kommun i samarbete med en grupp studenter från Luleå Tekniska Universitet undersöker digitala tjänster kopplat till det kommande multiaktivitetshuset i Gällivare. Frågorna i enkäten handlar om dina erfarenheter av digitala tjänster, såväl som dina förväntningar och förhoppningar på digitala tjänster kopplat till det kommande multiaktivitetshuset.

Resultatet kommer att presenteras i en rapport för att förstå vilka digitala verktyg som kan vara av värde för dig som besökare och för att förbättra upplevelsen i multiaktivitetshuset.

Länk till enkät

Dina svar är anonyma. Tack för din medverkan!