Markarbeten is- & evenemangsarena sommaren 2019

Under sommaren 2019 ska markarbeten för is- & evenemangsarenan utföras. Arbeten ska utföras på områden utanför det i nuläget avgränsade och stängslade byggarbetsområdet. Därför behöver arbetsområdet utökas, vilket görs i etapper för att minimera störningar. Stängslet kommer flyttas ut runt områden där arbeten utförs för att sedan ställas tillbaka när arbetet på det området är klart.

annons