Kunskapen i centrum

Gällivares nya gymnasieskola och skola för vuxnas lärande är placerad mitt i Gällivare centrum. Bygget har pågått sedan sommaren 2017 och planeras vara klar för inflyttning i augusti.

Just nu pågår komplettering av utvändiga fasadarbeten och invändigt pågår arbeten med att färdigställa ytskikt och installationer. Dessutom pågår idrifttagning av installationer. Under sommaren färdigställs ytskikten på mark utanför byggnaden.

Kunskapshuset och kvarteret kommer ha flera funktioner för ett aktivt centrum. Entrétorget mellan Kunskapshuset och Centralskolan skapar goda förutsättningar för olika typer av mötesplatser, aktiviteter och evenemang tack vare sin närhet till torget och Storgatan. Gällivares befintliga handelsstråk förstärks längs med Storgatan med lokaler för extern handel. Högst upp i huset kommer det finnas en del som även går att använda för annat än skolverksamhet, till exempel konferenser.

Byggnaden får även ett parkeringsgarage under jord med nedfart från Postgatan som ersätter nuvarande parkeringsplatser. 


klassrum 
Ett av klassrummen.

sittyta

En plats för avkoppling.

Skåp

matsal

Matsalen.

Foto: Michael Renström och Kent Wingsund