Vuoskonjärvi industriområde etapp tre.

Geotekniska undersökningar för Vuoskonjärvi och norra Harrträsk

Två detaljplaner har påbörjats, en för fastigheten Gällivare 18:13 (norra Harrträsk) där ett nytt bostadsområde planeras samt en detaljplan för Vuoskonjärvi industriområde etapp 3 där nya industritomter planeras. Som underlag till planläggningarna utförs geotekniska undersökningar under september månad inom de två områdena.

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden inför eventuellt kommande byggnationer. Undersökningen innebär provborrningar med maskin och handredskap och utsättning av grundvattenrör vid ett antal punkter.

Undersökningarna utförs av Norconsult AB med Gällivare kommun som beställare.

Vid frågor kontakta samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

norra Harrträsk

Norra Harrträsk.